litteratur i utställningen

böcker

"Anarchy! An Anthology of Emma Golmans Mother Earth" - Peter Glassgold

"Anarkafeminism" - Pia Laskar(red)(1992)

"Anarkismen" - Daniel Guérin

"Att kasta tjejkast" - Iris Marion Young

"Bimbobakslaget" - Jenny Östergren och Kristina Thulin (2000)

"Bortom normen" - Åsa Petersen (2001)

"Den dansande agitatorn" - Emma Goldman (1980)

"Det andra könet" - Simone de Beauvoir

"En annan värld är möjlig" - Redaktör Jens Ergon

"En riktig kvinna" - Sarra Arrhenius (1999

"Egalias döttrar" - Gerd Brantenberg (1977

"Female bonding" - Johanna Gustafsson (2003)

"Feminism" - Lena Gemzöe (2002)

"Göteborgskravallerna och processerna" - Erik Wijk (2001)

"Hjärnsläpp" - Bang om biologism (2002)

"Hyperkapitalismen" - Björn Elmbrandt (2001)

"Louise Michel" - Edith Thomas

"Med kluven tunga" - Yvonne Hirdman

"Motstånd" - Jennie Dielemans & Fredrik Quistbergh

"No logo" - Naomi Klein (2000)

"Sireners sång- tankar kring modernitet och kön" - Nina Björk (1999)

"Under det rosa täcket - Om kvinnlighetens vara och feministiska
strategier" - Nina Björk (1996)

"Var så god - makt kön och media" - Karin Ekman

"Vem gör jobbet och vad är det värt? - Kön, arbetsfördelning och mänskliga rättigheter i ett globalt perspektiv - Gunilla Blomqvist (1998)

"24 Theses for a New Womens Movement" - Sabine Lichtenfels (1996)

 

tidskrifter

Anarkistisk tidskrift nr 10, 1994

Bang nr 1, 2002

Bang nr 4, 2002

Bitch nr 15, 2002

Bleck nr 1-2, 2001

Brand nr 1, 2002

Bust, winter 2002

Lilith nr 7, 2002

Radarka nr 12, 2002

TROTS